Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o wgrywanie baz danych zapisanych w formacie CSV. Każdy arkusz kalkulacyjny Excel umożliwia zapisanie pliku w podanym formacie. Wystarczy w trakcie zapisywania pliku wybrać „Zapisz jako skrypt: CSV (oddzielany przecinkami)”.
Format MD5 to popularna kryptograficzna funkcja skrótu, która z dowolnego ciągu danych generuje 128-bitowy skrót. Zapisanie adresów e-mail w tym formacie praktycznie uniemożliwia ich rozszyfrowanie. Użycie bazy zapisanej w MD5 dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo procesu weryfikacji danych. Przykład: adres e-mail contact@salelifter.com zapisany w formacie MD5 wygląda następująco: beebdc79ae22cf8c083610ed74faf83f
Jest to metoda (Home Location Register), która pozwala na weryfikację nr telefonu komórkowego. Metoda ta pozwala na określenie macierzystej sieci GSM dla podanego numeru. Pozwala również na wykluczenie błędnych, nieistniejących numerów z bazy, a również na ocenę aktywności numeru w ramach sieci.
Nie, dane wprowadzane do Expectus nie są przetwarzane w celach marketingowych. System przetwarza dane jedynie w celu ich weryfikacji.
Po przeprowadzonej przez nasz system weryfikacji otrzymujesz wynik w skali procentowej. Sugerujemy aby adresy, które otrzymały mniej niż 30% usunąć na stałe z bazy. Adresy, które otrzymały do 60% to poprawne, istniejące adresy, ale ocenione przez nas jako nieatrakcyjne marketingowo. Adresy, które otrzymały powyżej 60%, to aktywne adresy na które warto wysyłać komunikaty marketingowe i reklamowe.

Expectus działa na kilku polach sprawdzania jakości marketingowej danego rekordu.

Podstawą każdej analizy jakościowej jest analiza leksykalna, składniowa i strukturalna każdego rekordu. Kilkanaście różnych algorytmów sprawdza poprawność wprowadzonych danych weryfikując czy np. użytkownik się nie pomylił, czy takie dane w ogóle istnieją.

System pozwala na wyeliminowanie nieistniejących, nieprawdziwych adresów e-mail, wskazanie rekordów, które mogą być próbą wymuszenia wynagrodzenia przez nieuczciwych wydawców w programach partnerskich.

Numery GSM oprócz poprawności składniowej sprawdzane są bezpośrednio u operatora telefonii komórkowej.

Podczas badania jakościowego odpytujemy hurtownie danych o posiadane profile behavioralne dla analizowanych rekordów. Informacja taka pozwala na określenie zainteresowań niektórych rekordów i sprawdzenie ich aktywności w całej sieci internet.

Połączenie wielokanałowego sprawdzenia rekordu opisanego kilkoma cechami (adres e-mail, miasto, kod pocztowy, telefon komórkowy) pozwala na realną ocenę jakości marketingowej całego rekordu jaki został poddany analizie.

W ramach usługi Expectus możesz zweryfikować jakość pełnego rekordu danych posiadanych w swojej bazie. Nie tylko adres e-mail, ale również imię, kod pocztowy oraz czy podane miasto odpowiada podanemu kodowi pocztowemu. Expectus pozwala zweryfikować również nr GSM pod kątem sprawdzenia macierzystej sieci oraz poprawności i aktywności podanego numeru. Jesteś w stanie zweryfikować posiadane rekordy również pod względem użytych w nich wulgaryzmów, innych słów zakazanych, wpisanych danych osób fikcyjnych, celebrytów, postaci bajkowych, pozostawionych nie wypełnionych pól.
Expectus działa w modelu pre-paid. Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z systemu prosimy o wpłacenie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy podany na Formularzu płatności. W celu wystawienia Formularza prosimy o kontakt na adres expectus@salelifter.com. Każdy nowy użytkownik na start otrzymuje pakiet 1000 darmowych kredytów.