Bezpieczeństwo

Działamy wyłącznie na zlecenie Klienta. Dane weryfikujemy w zakresie zdefiniowanym przez Klienta. Bazy weryfikowane offline przechowywane są jedynie w raportach generowanych dla Klienta. Raporty mogą zostać przez Klienta usunięte niezwłocznie po ich pobraniu. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sugerujemy użycie do walidacji baz adresów e-mail zapisanych w formacie MD5.

Nasze procesy weryfikacji danych przeprowadzane są z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Nie przetwarzamy danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 18 VII 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Procesy przetwarzania danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami Urzędu Ochrony Danych Osobowych.